Представяне

Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД е компания със седалище в град София, извършваща дейности в областта управление на данъчни складове и съхранение на акцизни стоки. Предмет на дейност на фирмата са и стопанисване и експлоатация на складове и индустриални площи, логистика, посредничество и др.

Дейност

Дружеството управлява логистична база в Равно поле, която се намира в близост до източните входно-изходни точки на град София. До базата има пряк достъп както от магистрала „Тракия“, така и от магистрала „Хемус“.
Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД притежава Лиценз за управление на данъчен склад, съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове.

Визия

Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД предоставя най-доброто решение за използване възможностите на Закона за акцизите и данъчните складове.
Ние можем да се погрижим за складирането и обработката на Вашите акцизни стоки, при спазване на законовата нормативна уредба и следвайки конкретните параметри и нужди на Вашия бизнес.

Клиентите ни могат да се доверят на нашия опит и гъвкавост, отговарящи на индивидуалните им логистични нужди и приоритети, като се ангажираме да предоставим варианти за решение, съобразени с най-съвременните пазарни възможности и действащи законови изисквания.
Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД Ви помага да се съсредоточите върху основния си бизнес, като възложите логистичната част на утвърдени специалисти, профилирани в различни звена, обединени от ясна визия за съвместна и координирана дейност. Вярваме в принципа, че за перфектен резултат е необходимо да се доверите на солиден партньор, с достатъчно опит и гъвкавост, затова Ви осигуряваме услуги с най-високо качество.