Image

В данъчния склад може да се съхраняват под специалния акцизен режим широк спектър акцизни стоки - високоалкохолни спиртни напитки, тихи вина, шумящи вина, бира и тютюневи изделия, като дружеството предлага и извършването на свързани с това услуги.
Клиентите могат да ползват следните услуги, свързани с движението и обработката на акцизни стоки, предлагани от Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД:

Image

Могат да се въвеждат акцизни стоки, както от България и другите държави членки на ЕС, така и от трети страни след митническото оформяне на вноса им;
Могат да се извеждат акцизни стоки до данъчни складове в България или другите държави членки на ЕС, а също така и за трети страни при митническото оформяне на стоките за износ;

Image
Image

Всички административни процедури, свързани с митническата администрация, както и управлението на бандеролите, поставяни върху стоките се извършват от Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД в качеството на лицензиран складодържател;
В данъчния склад се допуска извършването на обичайни операции, които Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД извършва под формата на специализирани услуги, като поддържане на търговския вид, етикетиране, преетикетиране, преномериране на опаковки, палетизиране, разпалетизиране, консолидиране, поставяне на бандероли и др.