Услуги

В нашия данъчен склад могат да се съхраняват и обработват под специален режим широк спектър акцизни стоки – високоалкохолни спиртни напитки, тихи вина, шумящи вина, бира и тютюневи изделия.

Услуги и дейности за нашите клиенти:

Въвеждане на акцизни стоки на територията на РБ от страни членки на ЕС или от трети държави след митническо оформяне на внос.

Извеждане на акцизни стоки до територията на данъчен склад в страни членки на ЕС или за трети държави след митническо оформяне на износ.

Облепване на акцизни стоки с бандерол, съгласно изискванията на ЗАДС и ППЗАДС и последващото им освобождаване за потребление на българския пазар.

Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз до друг данъчен склад на територията на Република България.

Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД

Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД в качеството на лицензиран складодържател предлага извършването на всички административни процедури и дейности свързани с движението, съхранението и обработката на акцизни стоки. Компанията притежава лиценз за дейност, който обхваща пълната митническа номенклатура за предварително опаковани алкохолни продукти.

Данъчен склад

В данъчния склад се допуска и извършването на обичайни операции, които ние предлагаме под формата на специализирани услуги, като поддържане на търговския вид, етикетиране, преетикетиране, преномериране на опаковки, палетизиране, разпалетизиране, консолидиране, поставяне на бандероли. Процесът по обработка на стоките се извършва, съгласно разпоредбите на ЗАДС и ППЗАДС.

Свържи се с нас

Телефон

+359 2 416 3000

Адрес

2129, Равно поле
Индустриална зона Верила

Имейл

office@interlogistics.bg

Пишете ни