За нас

Въвеждане на акцизни стоки на територията на РБ от страни членки на ЕС или от трети държави след митническо оформяне на внос.

Поставяне на бандероли върху акцизни стоки и освобождаването им за потребление.

Извеждане на акцизни стоки до територията на данъчен склад в страни членки на ЕС или за трети държави след митническо оформяне на износ.

Представяне

Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД е компания със седалище в град София, извършваща дейности в областта управление на данъчни складове и съхранение на акцизни стоки. Предмет на дейност на фирмата е стопанисване и експлоатация на складови и индустриални площи, логистика, митническо посредничество и др.

Дейност

Дружеството управлява логистична база в Равно поле, която се намира в близост до източните входно-изходни точки на град София. До базата има пряк достъп както от магистрала „Тракия“, така и от магистрала „Хемус“.
Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД притежава Лиценз за управление на данъчен склад издаден през 2016 г. съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове.

Визия

Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД предоставя най-доброто решение за използване възможностите на Закона за акцизите и данъчните складове.
Ние можем да се погрижим за складирането и обработката на Вашите акцизни стоки, при спазване на законовата нормативна уредба и следвайки конкретните параметри и нужди на Вашия бизнес.

За Партньорите

Партньорите ни могат да се доверят на дългогодишния ни опит в областта съхранение на стоки, митническа логистика и представителство. В допълнение, нашата гъвкавост и висока работна етика позволяват да различаваме и следваме специфичните логистични нужди на нашите партньори. Ние се ангажираме да предоставим варианти за решение, съобразени с най-съвременните пазарни възможности и действащи законови изисквания.

Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД Ви помага да се съсредоточите върху основния си бизнес, като възложите логистичната част на утвърдени специалисти, профилирани в различни звена, обединени от ясна визия за съвместна и координирана дейност. Вярваме в принципа, че за перфектен резултат е необходимо да се доверите на солиден партньор, с достатъчно опит и гъвкавост; затова Ви осигуряваме услуги с най-високо качество, координирани от европейското и национално законодателство.

Свържи се с нас

Телефон

+359 2 416 3000

Адрес

2129, Равно поле
Индустриална зона Верила

Имейл

office@interlogistics.bg

Пишете ни